HÆDERSMEDLEM

GUNNAR VALDEMAR HANSEN

1975

 

 

FØDT
1905

 

DØD
1993

 

DANSKE FLYVERE
1975-1993

Redaktør Gunnar Nu Hansen

 

MOTIVATION

Bestyrelsen foreslår, at denne hædersbevisning i år tildeles TV- og radio-reporteren Gunnar Hansen, almindeligvis bedre kendt som Gunnar Nu-Hansen. Gennem mere end fire årtier har Gunnar Hansen gennem sin særprægede personlighedsudstråling været med til at støtte dansk flyvning i alle dens facetter. Som journalist, radio- og TV-reporter har han været med til at formidle forståelse for og tillid til flyvningens tekniske udvikling, til flyveren som begreb og personlighed.
Allerede i 1961 modtog han sin første hædersbevisning for denne indsats da Kongelig Dansk Aeroklub indstillede ham til Federation Aeronautique Internationales berømte Tissandier-diplom. I fjor modtog han flyver-ærespokalen efter indstilling fra Kongelig Dansk Aeroklub og Pressens Luftfartsmedarbejdere, en hæder, som hans kolleger mener, han burde have haft for længe siden, men det har gennem Gunnar Hansens mandfolkeindstilling været ham inderligt imod “at hædre sig selv”. Han har nemlig i 14 år været luftfartsjournalisternes formand, og i denne egenskab understreget sin varme interesse for flyvningens sag og kræfterne bag den.
For 15 år siden overrakte Gunnar Hansen på Luftfartsmedarbejdernes vegne de første 2500 kr. til det kommende danske flyvemuseum, beløbet blev overrakt til oberstløjtnant Poulsen, den gang direktør for Tøjhusmuseet. Siden har Luftfartsmedarbejderne ydet yderligere tre donationer til flyvemuseets forberedende arbejde, og samtidig har flyvejournalisternes hjælpefond ydet donationer til mange af flyvningens mænd og kvinder. I alt dette arbejde har Gunnar Hansen været den centrale skikkelse, men først og fremmest har hans direkte personlige indsats for alt fra model- og svæveflyvning, til militærflyvning og civil luftfart, ja, endog ballon- og luftskibsflyvning, været med til at gøre Danmarks befolkning airminded.


 

MINDEORD

 

Fra FLYV nr. 2 februar 1993;

Dødsfald

Redaktør Gunnar Nu Hansen døde efter længere tids sygdom den 4. januar, næsten 87 år gammel. Han var i en menneskealder sportschef i Danmarks Radio, og selvom sporten var hans et og alt, var han også meget flyveinteresseret og var i mange år tillige luftfartsmedarbejder. I 1945 fik han således som den eneste danske journalist mulighed for at dække en rekonstruktion af angrebet på Shellhuset – fra et Mosquito bombefly.

Han var formand for Danske Flyvejournalisters Klub i 34 år og blev ved sin afgang udnævnt til æresmedlem af foreningen, ligesom han var hædersmedlem af Foreningen Danske Flyvere.