Indmeldelse af nye medlemmer

 

Nye medlemmer kan indstilles via ovenstående Digital Indmeldelses Formular (primær metode).

Alternativt kan den klassiske pdf-formular nederst benyttes: Scan eller tag billeder af det udfyldte dokument, få en anbefaling og send den til generalsekretaer@danskeflyvere.dk

 

Som medlemmer i foreningen kan bestyrelsen optage eller indstille:

1. Ordinære medlemmer:

a. Danske statsborgere som har eller har haft status som pilot i forsvaret, eller som kan dokumentere at have erhvervet tilsvarende status i et andet land.

b. Danske statsborgere som har erhvervet Private Pilot License (PPL) eller højere certifikat.

c. Danske statsborgere som har erhvervet Light Aircraft Pilots License (LAPL) eller Ultra Light Pilot License klasse B + Gyroplan, og som pilot har fløjet mindst 100 timer efter certifikatets udstedelse.

d. Udenlandske statsborgere med en særlig og længerevarende tilknytning til Danmark og dansk flyvning og som har gennemført uddannelse som ovenfor i pkt. a, b eller c. Indstilling om medlemskab skal følges af en særlig motivation.

Optagelse i foreningen som ordinært medlem sker efter ansøgning på foreningens indmeldelsesblanket. Ansøgninger skal være anbefalet af et stemmeberettiget medlem, og godkendes af bestyrelsen.