FUNDATS FOR DANSKE FLYVERES FOND (UDDRAG)

Legatet skal fortrinsvis tilfalde forulykkede danske flyvere eller deres efterladte, men skal også kunne tildeles forhenværende danske flyvere og deres efterladte, som er værdige og trængende.
Bestyrelsen skal på Foreningen ”Danske Flyvere’s” stiftelsesdag den 18.august indkalde ansøgere til årets legatportioner. Bestyrelsen kan endvidere udbetale legatportioner umiddelbart efter, at en dansk flyver er forulykket.
Bestyrelsen afgør, hvem legatet skal tilfalde, og om det skal udbetales til en enkelt eller deles i legatportioner, hvis størrelse ligeledes afgøres af bestyrelsen.
Legatet tildeles kun for et år ad gangen, men der er intet til hinder for, at én, der er eller har været legatnyder, igen får legatet tildelt.
Bestyrelsens skøn ved uddelingen af legatportionerne er upåankeligt.
Ved indsendelse af ansøgningsskemaet, bedes årsopgørelsen for det foregående år vedlægges. Ansøgningsskemaet skal være Danske Flyveres Fond i hænde på sekretariatets adresse senest den 1. oktober.