Scrapbøger

Foreningen Danske Flyvere fik i 2010 overdraget scrapbøger med flyverelaterede artikler fra 1950 til 1966. Materialet er indsamlet af Grethe Sjøbeck der var sekretær for flyvevåbnets daværende Stabslæge Helge Smith. Scrapbøgerne kom senere i Jørgen Fritze’s besiddelse. Som bonus har vi også publiceret J.P. Kochs brev fra 1917 til Generalstaben her hhv i original og i uddrag.

Note: Denne side er tung at loade (meget data), så hav tålmodighed. Vises bedst i Google Chrome eller Firefox browsere.

Tryk nedenfor på det arkiv du ønsker vist. Zoom med musehjulet. Når du har læst færdig så tryk udenfor kassen for at forlade dokumentet:

Indledning

1953

1959

1965

1917 – Original

1954

1960

1966

1917 – Uddrag

1955

1961

1950

1956

1962

1951

1957

1963

1952

1958

1964