ÆRESMEDLEM

CHRISTIAN HVIDT

2009

 

 

FØDT
1942

 

DANSKE FLYVERE
1964-

 

 

MOTIVATION

Til Foreningen DANSKE FLYVEREs generalforsamling 2009 indstiller en enstemmig bestyrelse, at General Christian Hvidt udnævnes til Æresmedlem af DANSKE FLYVERE med følgende motivation: General Christian Hvidt har tilbragt hele sit aktive flyverliv i Flyvevåbnet. Hans karriere hér kan kun beskrives som intet mindre end imponerende og enestående.

VIT startede i Flyvevåbnet på hold EK60-III. Pilotuddannelsen fortsatte i Canada i 1961-62, hvorefter VIT vendte hjem til ESK 725 for at flyve F100 på Flyvestation Karup. Efter endt linjeofficersuddannelse i Flyvevåbnet, blev VIT udvalgt til at testflyve F35 Draken, for derefter at vende tilbage som NK i ESK 725 og flyve F35. Herefter blev VIT udpeget til at lede den første ESK med F16. Vi var mange, der den 18. januar 1980 modtog VIT på Flyvestation Skrydstrup, da han fløj den første F16 hjem til Danmark. Her opbyggede VIT som ESK chef den første ESK F16 fra grunden. Et fly, der i dag har tjent Danmark i 28 år. VIT forsatte som Stationschef for FSN Karup og afsluttede sin karriere i Flyvevåbnet som General og Danmarks Forsvarschef i perioden 1996-2002.

VIT har været medlem af DANSKE FLYVERE siden 1964, altså i 45 år. Han blev valgt til bestyrelsen i 1988 og blev tre år efter formand for foreningen. Med hele 18 år som formand er VIT den flyverkammerat, der har siddet længst på denne post. I alle disse mange år har VIT deltaget i stort set samtlige arrangementer i foreningen og medlemmerne har her kunnet opleve VIT’s formidable evne til både i overført og direkte betydning at nå helt ud til de bageste rækker. VIT kan som ingen anden holde en stor forsamling i sin hule hånd, en enestående egenskab.
VIT tiltaler alle i foreningen Flyverkammerater, simpelthen fordi vi er VIT’s kammerater. VIT forstærker dermed denne, for vor tid efterhånden så sjældne fornemmelse af samhørighed. VIT har været en helt speciel fornøjelse at arbejde sammen med i bestyrelsen; altid veloplagt med stort mentalt overskud, men samtidig også helt præcis og med sine utrolige lederevner altid klar til at udstikke kursen. En kurs der har ført vor stolte forening til fremgang.

Kære Christian: Dit valgsprog er ikke: ”CAVE ADSUM” (ESK 725) eller ”VOLAT PERCUTIT REVERTITUR” (ESK 727) men vi tror derimod det er: ”CON AMORE” – med kærlighed …. Du bruger ofte disse ord om vort arbejde i bestyrelsen for DANSKE FLYVERE og vi i bestyrelsen er overbevist om, at dette begreb ofte spillede en rolle, mens du gennemførte den mest imponerende karriere en dansk flyver kan drømme om. Den danske flyver, som en enstemmig bestyrelse i dag indstiller til udnævnelse til Æresmedlem af DANSKE FLYVERE står, ud i al fremtid, som en stor inspirationskilde og et lysende eksempel på en rigtig flyverkammerat.

På bestyrelsens vegne

Franz Vinther
Formand