ÆRESMEDLEM

NIELS HELMØ-LARSEN

2011

 

 

FØDT
1944

 

 

 

DANSKE FLYVERE
1976-

MOTIVATION

Begrundelse for udnævnelse af Luftkaptajn Niels Helmø-Larsen til Æresmedlem af Danske Flyvere.

Niels Helmø-Larsen er oprindeligt uddannet som flymekaniker ved Flyvevåbnet fra 1962-1967. I perioden 1964-67 var Niels beskæftiget med vedligeholdelse af F-86 og F-104 på Flyvestation Ålborg. Samtidigt begyndte Niels selv at svæveflyve. Niels blev ansat i Sterling Airways i 1967, hvor han de følgende år blev uddannet som pilot. I 1970-71 fløj Niels som styrmand på F-27. I 1971 blev han ansat som pilot i Maersk Air, hvor han fløj F-27, HS-125 og B737. I 1978 blev Niels udnævnt til kaptajn. Her specialiserede Niels sig på Færø-ruten og fløj i 34 år hertil under alle forhold, og har således bidraget til den tekniske og sikkerhedsmæssige udvikling af beflyvningen af Vagar lufthavn. Niels gik på pension i 2004.

Niels har altid interesseret sig for Dansk Flyvehistorie; ja for Dansk flyvning helt overordnet. I hans tjeneste i Flyvevåbnet indsamlede og kontrollerede han i sin fritid flittigt alle oplysninger om luftfartøjer. Dette medførte at han til tider kunne korrigere de officielle data samt påpege fejl og mangler.

Niels har bidraget til et imponerende antal artikler, publikationer og bøger om luftfart, bl.a. var Niels medstifter af Tinbox tilbage i 1975, ligesom han i en årrække var medlem af redaktionen bag Dansk Flyvehistorisk Forenings blad Flyvehistorisk Tidsskrift. Han har været medlem af denne forening siden 1963. Indtil for nyligt var Niels også redaktør for DC-3 vennernes blad DC-3 Nyt.

Niels tiltrådte som generalsekretær for vor forening i 2002.På dette tidspunkt var al bogføring og kommunikation med medlemmerne i foreningen manuel og meget tidskrævende. Niels førte her Danske Flyvere ind i det nye årtusinde ved at udvikle et omfattende database- og styringssystem.

Niels har med sin historiske indsigt og interesse holdt styr på tidligere års aktiviteter og historie, så disse kan gemmes for eftertiden. Niels har endvidere sikret, at vor tradition med blomster på omkomne piloters gravsteder, efter næsten 100 år stadig bliver fulgt op.

Som generalsekretær har Niels arbejdet utrætteligt for vor forening i mange år.

Kære Niels

Vi må betegne Dig som en af dansk militærflyvning histories store mænd hvad angår indsamling af data, viden og publicering omkring flyvning.

Du har orden i dine ting og kan dit stof, samtidigt med at du hele tiden tænker mange skridt frem – den perfekte pilot. Dine evner har Danske Flyvere har haft megen glæde af gennem tiden.

Du skal også have en stor og varm tak for din meget betydningsfulde indsats for Danske Flyvere.

 

På bestyrelsens vegne

Franz Vinther

formand