ÆRESMEDLEM

MAX WESTPHALL

1985

 

FØDT
1913

 

 

DØD
1987

 

 

DANSKE FLYVERE
1938-1987

MOTIVATION

Direktør Max Westphall, Æresmedlem for Danske Flyvere.

 

På generalforsamlingen fremlagde formanden en enig bestyrelses forslag om at udnævne Direktør Max Westphall til æresmedlem for Foreningen Danske Flyvere.

Max Westphall har viet en stor del af sit liv til flyvningens tjeneste, såvel erhvervsmæssigt som ved frivillig indsats. Han var i DDL fra 1929 til 1947, i København og New York. Max Westphall var generalsekretær for Dansk Svæveflyver Union fra 1942 – 45. Han er siden starten i 1975 medlem af bestyrelsen for Danmarks Flyvermuseums Venner. I Danske Flyvere blev han optaget i 1938 og var i bestyrelsen fra 1944 til 1984. To gange var Max Westphall Generalsekretær, nemlig 1951 – 1954 og 1968 – 1973.

Denne opremsning af tørre facts er i sig selv en skildring af en meget lang og stor indsats i det frivillige arbejde – og her først og fremmest i Danske Flyvere.

Imidlertid vil talrige her og specielt de, der har samarbejdet med Max Westphall i bestyrelsen, vide, at der bag skildringen tegner sig en flyver, hvis indsats har været præget af stor energi, varme menneskelighed, stilfærdig argumentation parret med strålende humør og udpræget humoristisk sans. Max Westphall har været og er indbegrebet af en ægte DANSK FLYVER.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med stående akklamation.

Marts 1985


MINDEORD

Fra FLYV nr. 9, september 1987.

Dødsfald Direktør Max Westphall.

Direktør Max Westphall, der døde den 10/8, 74 år gammel, kom i 1929 til DDL og blev i 1935 reklamechef. Efter krigen blev han direktør i New York og vicepræsident i SAS Inc. Fra 1947 gik han over i traktorbranchen.

i 1938 fik han A-certifikat, og under krigen beskæftigede han sig med svæveflyvning, bl.a. som sekretær i DSvU fra 1944- 45. I 36 år sad han i Danske Flyveres bestyrelse, var Generalsekretær i to perioder og æresmedlem fra 1985. I krigsårene skrev han en del i FLYV, bl.a. reportager fra de store svæveflyvelejre.