HÆDERSMEDLEM

STEEN HARBOE HARTOV

2021

 

FØDT

1958

 

 

 

DANSKE FLYVERE
2021-

MOTIVATION

Brigadegeneral Steen Harboe Hartov, Hædersmedlem af Danske Flyvere.

 

Til Foreningen DANSKE FLYVERE’s generalforsamling 2021 indstiller en enstemmig besty­relse, at Brigadegeneral Steen Harboe Hartov udnævnes til Hædersmedlem af DANSKE FLYVERE med følgende motivation.

Steen Hartov blev født i Karup i 1958 og voksede op til ”the sound of freedom”. Den militære karriere startede dog i Søværnet, hvor Steen blev udstationeret et halvt år til Grønnedal i Grønland. Efter hjemkomst til Danmark blev interessen for fler-skibs formationer vakt til live, idet Steen fortsatte som konstabel på et mindre fartøj, der overvågede østblokkens skibe øst for Bornholm.

Fascinationen for flyvning, radarer og andet udstyr fik Steen til at skifte værn i 1979. Han gjorde tjeneste inde for kontrol- og varslingssystemet, der bragte ham til Færøerne, hvor østblokkens store fly kunne overvåges via radar. Tiden omkring muren fald og de afledte konsekvenser for Forsvaret oplevede Steen på tætteste hold i Forsvarskommandoen i Vedbæk. Den nye verdensorden blev en endnu mere central del, da Steen som ny-udnævnt oberstløjtnant blev udsendt som forsvarsattache ved den danske ambassade i Tallinn i Estland. Ud over fokus på det bilaterale dansk-estiske forsvarssamarbejde, blev han også sideakkrediteret som forsvarsattache til Finland. Efter tjenesten som forsvarsattache blev Steen Hartov overført som rådgiver for den estiske forsvarschef. Fysisk placeret i Generalstabens J3 bidrog han til esternes forberedelser til at blive medlem af NATO.

Efter en kort tjeneste ved Planlægningsafdelingen i Kontrol- og Luftforsvarsgruppen i Skalstrup blev Steen igen udstationeret i udlandet. Denne gang gik turen til Polen, hvor han blev Military Advisor for den danske chef for NATO’s nyoprettede Joint Force Training Centre i Bydgoszcz.
I 2007 vendte Steen Hartov tilbage til Danmark, blev udnævnt til oberst og fik stillingen som chef for Planlægningsdivisionen i Flyvertaktisk Kommando. I 2011 blev Steen udnævnt til brigadegeneral og indsat i stillingen som stabschef for Flyvertaktisk Kommando. I august 2014 blev brigadegeneral Steen Hartov udsendt som dansk national forbindelsesofficer til NATO’s HQ SACT i Norfolk, Virginia, USA, en stilling som han varetog indtil sin pensionering som tjenestemand med udgangen af oktober 2018. Tjeneste i Forsvaret fortsætter dog, da Steen er ansat som seniorkonsulent i Flyverkommandoens Kampflyafdeling med fokus på de længererækkende perspektiver af Flyvevåbnets implementering af F-35 kampflyet.

Steen Hartov har modtaget en række ordner og fortjensttegn i forbindelse med sin tjeneste, herunder det estiske ørnekors af 3. grad og kommandørkorset af Dannebrog , men Steens store passion er flyvning, Flyvevåbnet, flybilleder og dansk militærflyvnings historie. Steen Hartov har gennem hele sit liv bidraget væsentligt igennem artikler, billeder, til Flyvevåbnets Historiske Samling og diverse fly-grupper til at udbrede kendskabet til flyvning og flyvningens historie. Hertil har Steen været med-redaktør på Tinbox bladet og været ansvarshavende redaktør på bladet “Flyvevåbnet”. Sammenholdt med Steen Hartovs altid positive og hjælpsomme væsen, finder Bestyrelsen, at Brigadegeneral Steen Harboe Hartov, som Hædersmedlem i Danske Flyvere vil være en markant gevinst for Foreningen.

På bestyrelsens vegne

Søren Møller Poulsen / POM
Formand