Søren Møller Poulsen

Formand

2018-

Generalsekretær:

2010-2013 + 2016-2018

Bestyrelse:

2005-2013 + 2016-

Medlem:

1992

Certifikat:

1981

Født:

1953

Karriere:

Oberst (pensioneret).

Chef for Flyverhjemmeværnet og divisionschef i Hjemmeværnskommandoen, chef for Flyvestation Karup, chef for Forsvarsstabens Operationssektion og chef for Eskadrille 722.