ÆRESMEDLEM

EMIL DAMM

1982

 

Emil Damm

FØDT
1906

 

 

DØD
1990

 

 

DANSKE FLYVERE
1928-1990

VED FORENINGEN 50 ÅRS JUBILÆUM

 

DEN GODE FLYVER

Den ottende formand i den jubilerende sammenslutning ”Danske Flyvere”, som omfatter danske trafikflyvere, militærflyvere og privatflyvere, også de kvindelige, Luftkaptajn Emil Damm, er en af dansk flyvnings mest markante skikkelser. Den 61-årige vicedirektør I SAS region Danmark sagde farvel til cockpittet den 1. marts 1964 efter at have fløjet i over 13.000 timer i sin 35 års flyverkarriere.
Emil Damm begyndte sin løbebane i ØK, siden blev han bogholder hos Chr. Huus i Nakskov. Da han aftjente sin værnepligt ved Livgarden, søgte han ind i Hærens Flyvertropper. Efter nogle år som militærflyver kom han i 1931 ind i Det Danske Luftfartselskab. først som nattrafikleder, to år senere som trafikflyver. Fra 1944 var Emil Damm i Sverige, blev sendt til USA for at se på nyt materiel til DDL, blev flyvechef i DDL og i 1950 chefpilot i SAS, fra denne post sprang han 10 år senere til direktørstolen. Emil DAMM forlod sin flyvergerning med ry for enestående koldblodighed og fremstående pilotegenskaber. Han har ofte været pilot for sin forenings protektor. I 1930’rne fløj han kronprinsparret på londonflyvningen, siden har han ofte været kaptajn på kongeparrets flyvninger, for eksempel på forlovelsesflyvningen til Athen og på hjemflyvningen fra besøget i Iran. ”Danske Flyvere”s formand har gjort en betydelig indsats for sine flyverkammerater i mange internationale forhandlinger. Der kunne næppe sidde en mere estimeret flyver på formandsposten i ”Danske Flyvere” på 50 års dagen. Han har forstået at løfte en stor arv. Han er hædret med det internationale FAI’s Tissandier-diplom og med flyvernes ærespokal. På festdagen i dag vil Emil Damm modtage mange tilkendegivelser, som bekræfter den agtelse, der står omkring både ham og hans jubilerende flyversammenslutning.

 


 

Dødsfald: Vicedirektør Emil Damm

En af dansk trafikflyvnings store skikkelser, vicedirektør Emil Damm, sov stille ind den 22. maj, 84 år gammel, og blev begravet i dybeste stilhed. Efter at have været militærflyver 1928-1930, blev han ansat i DDL i 1931, til at begynde med som nattrafikleder, men fra 1933 som trafikflyver.

11944 kom han til Sverige, hvorfra han inden krigens afslutning rejste til bl.a. USA for at studere og anbefale indkøb at nyt materiel til DDL. I 1946 blev han flyvechef i DDL, i 1951 chefpilot i SAS Region Danmark og i 1953 flyvechef i SAS. Den 1. marts 1964 forlod han aktiv flyvetjeneste efter 13.000 flyvetimer og blev vicedirektør i SAS Region Danmark med flyvning og teknik som administrativt arbejdsområde. Han afgik med pension i 1971, men var fortsat aktiv for SAS på forskellige områder nogle år endnu, fx. som formand for Grønlandsflys bestyrelse, som konsulent i sagen om den projekterede Saltholm lufthavn og som medlem af Flyvehistorisk Fællesudvalg. På Lundtofte lærte Emil Damm at flyve på LVG BIII, et fly, der daterer sig fra Første Verdenskrigs første år. Det sidste fly, han blev omskolet på, var Caravelle i 1960, ”faktisk det nemmeste fly, jeg nogen sinde har fløjet”, sagde han senere. Han var ved talrige lejligheder pilot for det danske kongehus og opnåede Danmarks-berømmelse efter den første mavelanding i dansk flyvnings historie, den 18. december 1941 i Wien med en Focke-Wulf Condor. 1 1957 fik han Kongelig Dansk Aeroklubs ærespokal og året efter FAI’s Tissandier-diplom.

Kaptajn Damm, som han i reglen kaldtes, var myndig og korrekt, men også meget venlig – og i besiddelse af stor charme. Disse egenskaber kom til fuld udfoldelse i foreningen Danske Flyvere, hvor han var medlem af bestyrelsen 1942-1948 og formand 1963-1971.