ÆRESMEDLEM

CHRISTIAN JOHANNES MARTHIESEN THIELST

1967

 

FØDT
1877

 

 

DØD
1968

 

 

DANSKE FLYVERE
1928-1968

MOTIVATION

Formanden meddelte, at bestyrelsen enstemmigt havde vedtaget at foreslå generalforsalingen at udnævne direktør CHR. THIELST til æresmedlem og gav følgende motivering herfor:
“På grund af de vanskelige forsikringsforhold i forbindelse med dansk privatflyvning i begyndelsen af tyverne opnåede Direktør CHR. THIELST  som assurandør – i en alder af 50 år – ministeriets tilladelse til at påbegynde sin flyveuddannelse ved Hærens Flyveskole i Lundtofte i 1927. CHR. THIELST fik sit certifikat i 1928, og blev samme år optaget som medlem af vor Forening.
Det var usædvanligt at påbegynde flyveuddannelse i så høj en alder, men – forståeligt for os – vakte det en sådan interesse for og kærlighed til flyvning hos CHR. THIELST, at han fortsatte som aktiv pilot til sit 71. år, før han deponerede sit certifikat efter 3500 timers flyvning. Det strålende eksempel, CHR. THIELST har været som privatflyver, og den støtte, han derigennem har været for dansk privatflyvning og Foreningen, bevirker, at bestyrelsen enstemmigt indstiller til generalforsamlingen, at vi hædrer dansk privatflyvnings nestor ved at udnævne ham til DANSKE FLYVERE’s æresmedlem.
Forslaget blev vedtaget med akklamation, og forsamlingen henstillede til bestyrelsen at drage omsorg for, at overrækkelsen af æresdiplomet kunne finde sted snarest muligt.


 

MINDEORD

Fra FLYV nr. 7 juli 1968

Chr. Thielst død

Dansk privatflyvnings nestor, direktør Thielst, døde den 10. maj, næsten 91 år gammel. Thielst var oprindelig forsikringsmand og var fyldt 50, da han begyndte at flyve. Han var den første privat- og forretningsflyver i moderne forstand og fik sit certifikat (nr. 67) den 18. januar 1929 og fortsatte med at flyve, indtil han blev 70. Han havde da ca. 1.200 flyvetimer.
Thielst navn var knyttet til de Havilland Moth; han fik sin første (T-DMOT) allerede i 1928 og ejede flere forskellige versioner af dette, den gang meget anvendte, privatfly. Det førte til, at han blev dansk repræsentant for de Havilland og opgav sin forsikringsvirksomhed. Da der i 30’erne ikke fandtes nogen dansk lærebog for privatflyvere, oversatte Thielst en engelsk, skrevet af Frank Suoffer, hvis første udgave kom i 1933 (»Lær at flyve«).
Thielst var en tid medlem af hovedbestyrelsen af KDA eller som det dengang hed; DKDAS. Foreningen Danske Flyvere hædrede ham ved at udnævne ham til æresmedlem i fjor.