ÆRESMEDLEM

AUGUST JENSEN

1965

 

FØDT
1898

 

 

DØD
1972

 

 

DANSKE FLYVERE
1925-1972

MOTIVATION

Formanden gav følgende begrundelse for at udnævne direktør August Jensen til æresmedlem:

I begyndelsen af tyverne begyndte den civile flyvning at blive et problem for dansk forsikring, men en fremadstræbende ung forsikringsmand opnåede gennem Ministeriet tilladelse til at tage flyvercertifikat på Hærens Flyverskole i Lundtofte i 1925. Dette bragte August Jensen ind i flyvernes kreds, og det kan uden overdrivelse konstateres, at han nu gennem 40 års medlemsskab har sat sit præg på foreningslivet gennem alle årene, idet August Jensen i år uafbrudt har været medlem af bestyrelsen i 25 år og heraf trukket læsset som generalsekretær gennem de sidste 11 år.

Direktørens aldrig svigtende interesse for vor Forening er således uomtvistelig, og alle, der kender til arbejdet med foreningslivet administration, må erkende, at August Jensen gennem denne indsats har ofret en betydelig tid på Foreningens interesser, og dette gør, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at vi som anerkendelse af August mangeårige indsats udnævner ham til DANSKE FLYVERE æresmedlem.


MINDEORD

Fra FLYV nr.2 Februar 1973

Direktør August Jensen

Den 27. december 1972 døde fhv. direktør August Jensen, 74 år gammel. Han var forsikringsmand og var fra 1919 til 1947 leder af den danske fraktion under Den Nordiske Pool for Luftfartsforsikring og fra 1948 til 1963 direktør for Dansk Pool for Luftfartsforsikring, foruden at han sad i ledelsen af en lang række andre forsikringsvirksomheder.
I 1925 opnåede han tilladelse til som civil at blive flyveruddannet ved Hærens Flyveskole (civile skoler fandtes ikke i Danmark på det tidspunkt) for at have den nødvendige baggrund i sit arbejde som luft-fartsforsikringsmand, og han korn herved i kontakt med Foreningen Danske Flyvere, som han viede et stort arbejde.
Han var generalsekretær fra 1945 til 1968, og i 1965 udnævntes han til æresmedlem af foreningen.