ÆRESMEDLEM

OLUF ERIKSEN

2006

 

FØDT
1929

 

DØD
2022

 

 

DANSKE FLYVERE
1954-2022

MOTIVATION

Til Foreningen DANSKE FLYVEREs generalforsamling 2006 indstiller en enstemmig bestyrelse, at Major Oluf Eriksen udnævnes til Æresmedlem af DANSKE FLYVERE med følgende motivation: Major Oluf Eriksen med flyvernavn ERI har tilbragt langt den største del af sit aktive liv i Flyvevåbnet, hvor han har prøvet næsten det hele. ERI er en ægte flyver ildsjæl, som efter eskadrilletjeneste tilbragte særdeles mange år i stabstjeneste ved Flyvertaktisk Kommando, hvor man hurtigt fik øjnene op for ERI´s kvaliteter. Det blev til omfattende opgaver, hovedsageligt baseret på baggrund af ERI´s kvalifikationer som testpilot. Han var med i samtlige store udviklingsprojekter for Flyvevåbnet i perioden, hvor Flyvevåbnet virkelig modnedes frem mod det meget høje stade, som vi oplever i dag. ERI var engageret ud over det normale, ofte langt ud over, hvad der med rimelighed kunne forventes. Altid gik Forsvarets tarv forud for hans egen, ofte endda så meget, at ERI måtte kæmpe for at holde flyvestatus, fordi opgaverne i staben simpelthen tog al tiden, der var til rådighed. Samtidig holdt ERI formen ved lige med vedholdende og aktiv deltagelse i terrænsport. Sjældent har vi mødt en så god og loyal flyverkammerat, og det er uanset, om vi har mødtes i FLV eller i DANSKE FLYVERE. ERI meldte sig ind i foreningen i 1954 og har således passeret 50-årsjubilæet. Han kom i bestyrelsen i 1986 og sad uafbrudt frem til 1998. ERI har haft en enestående mødeprocent til bestyrelsesmøder og øvrige aktiviteter i foreningen, og dette uanset at ERI i det meste af sit liv har boet i Silkeborg. Altid engageret, altid i godt humør, altid parat til at tage fat. Selv efter at ERI har forladt bestyrelsen, nyder vi godt af enestående hjælpsomhed ved den årlige skovtur, og ved ERI´s betydelige indsats med indsamling af historiske data til brug for udarbejdelse af talen for jubilarerne. ERI er fortsat en energisk og meget aktiv støtte i Flyvevåbnets historiske arbejde. ERI er vennernes ven. Han er et helt menneske som ved siden af sit enestående engagement i sin gerning i FLV og for os i DANSKE FLYVERE har formået at engagere sig i lokalsamfundet og holde sammen på en stor og dejlig familie. Den flyverkammerat, som en enstemmig bestyrelse indstiller til udnævnelse til æresmedlem af DANSKE FLYVERE, har i sandhed været et lysende eksempel for os alle og står som indbegrebet af en fin flyverkammerat.


MINDEORD

Fra Jyllands Posten, Fredag 18. november 2022.

Foreningen Danske Flyvere har skrevet dette mindeord over Oluf Eriksen, 93 år.

ERI – Gas Erik var en ægte flyver-ildsjæl, som efter eskadrilletjeneste tilbragte mange år i stabstjeneste ved Flyvertaktisk Kommando, hvor man hurtigt fik øjnene op for ERI’s kvaliteter. Det blev til omfattende opgaver, hovedsageligt baseret på baggrund af ERI’s kvalifikationer som testpilot. Han var med i samtlige store udviklingsprojekter for Flyvevåbnet i perioden, hvor Flyvevåbnet virkelig modnedes.

ERI var engageret ud over det normale. Altid gik Forsvarets tarv forud for hans egen, ofte endda så meget, at ERI måtte kæmpe for at holde flyvestatus, fordi opgaverne i staben simpelthen tog al tiden, der var til rådighed.

ERI meldte sig ind i Danske Flyvere i 1954. Han kom i bestyrelsen i 1986-1998. ERI har haft en enestående mødeprocent til bestyrelsesmøder og øvrige aktiviteter i Foreningen, og dette uanset at ERI i det meste af sit liv har boet i Silkeborg.

Altid engageret, altid i godt humør. Selv efter at ERI forlod bestyrelsen, nød vi godt af enestående hjælpsomhed. ERI’s interesse for historiske data fik vi gavn af ved den årlige tale for jubilarerne. ERI var til det sidste fortsat en energisk og meget aktiv støtte i Flyvevåbnets historiske arbejde.

Han var vennernes ven. Det hele menneske som ved siden af sit enestående engagement i sin gerning i FLV og for os i Danske Flyvere formåede at engagere sig i lokalsamfundet og holde sammen på en stor og dejlig familie. ERI har i sandhed været et lysende eksempel for os alle og står som indbegrebet af en fin flyverkammerat. Han var Æresmedlem. ERI er her ikke mere – han er fløjet bort.