HÆDERSMEDLEM

MOGENS TRONBJERG

1979

 

 

FØDT
1924

 

DØD
1984

 

DANSKE FLYVERE
1979-1984

MOTIVATION

Formandens indlæg under dagsordenens pkt. 7.

DANSK POOL FOR LUFTFARTFORSIKRING har i en meget lang årrække leveret sekretariatshjælp til DANSKE FLYVERE – og i de sidste 25 år vor nuværende sekretær MOGENS TRONBJERG. Det har været 25 år med en utrættelig – og til tider nok også utaknemlig – indsats.

Altid har vi i bestyrelsen fundet tingene i perfekt orden, arkiver, protokoller, mødemateriale – og evnen til altid at huske, hvad vi før gjorde. Det har været en kolossal aflastning for skiftende formænd og bestyrelsesmedlemmer – gjort vort job meget lettere.

Bestyrelsen anser, at MOGENS TRONBJERG har gjort en særlig fremragende indsats for Foreningen og indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at han i henhold til lovenes § 20 tildeles

DANSKE FLYVERE HÆDERSPLAQUETTE

med ret til at deltage i Foreningens møder og sammenkomster samt til at bære DANSKE FLYVERE emblem.


 

MINDEORD

Fra FLYV nr. 6 juni 1984;

Direktør Mogens Tronbjerg, Dansk Forsikring for Luftfartsforsikring, døde den 23. april, 60 år. Han var kendt af mange indenfor flyvningen, ikke blot på forsikringsområdet, men også for sin tilknytning både til Foreningen Danske Flyvere og til Rådet for større Flyvesikkerhed, for hvilke to organisationer han varetog kontorfunktioner gennem mange år, ligesom hans forgænger i Pool’en, direktør August Jensen, har de haft nær kontakt til Danske Flyvere.
Tronbjerg blev af mange set for sidste gang ved KDA’s jubilæums-reception i januar, men savnedes for en gangs skyld på Danske Flyveres generalforsamling og Han var altså mere syg, end de fleste anede. Han vil blive savnet for sit mangeårige arbejde indenfor dansk flyvning og som en venlig, hjælpsom mand.