ÆRESMEDLEM

HENRIK AUGUST EHLERS

1953

 

FØDT
1892

 

 

DØD
1974

 

 

DANSKE FLYVERE
1917-1974

MOTIVATION

Fra bestyrelsesreferat 1953 pkt. 7;

Formanden foreslog, at man på den kommende generelforsamling indstillede til forsamlingen, at murermester H.A. Ehlers, Slagelse blev udnævnt til æresmedlem. Hovedmotivet for forslaget er, at hr. Ehlers havde været medstifter af foreningen og er det eneste nulevende medlem af foreningens første bestyrelse. Dette blev enstemmigt vedtaget.


 

MINDEORD

Fra FLYV nr. 7 juli 1974;

Ehlers død

Fhv. murermester, H. A. Ehlers, der døde den 22. maj 1974, 81 år gammel, var dansk flyvnings nestor, idet han fik militærflyvercertifikat nr. 9, den 18. maj 1916.
Han forrettede tjeneste ved Hærens Flyveskole indtil 1919 og fløj i den periode ialt 212 timer, et for den tid meget stort timetal. Ehlers, der også indfløj den første danskkonstruerede jager, Nielsen & Winther type Aa, begyndte at svæveflyve under Anden Verdenskrig og fik S-certifikat nr. 21 i 1944.
I 1944-45 var han formand for Dansk Svæveflyver Union, og også Foreningen Danske Flyvere, som han havde været med til at stiftet 1917, nød godt af hans arbejdsindsats, og i 1953 udnævntes han til æresmedlem af foreningen Danske Flyvere.