ÆRESMEDLEM

BENT VILHELM LARSEN

2000

 

FØDT
1930

 

 

DØD
2014

 

 

DANSKE FLYVERE
1951-2014

MOTIVATION

Bent Vilhelm Larsens liv har været Forsvaret, og her ikke mindst flyvning og Flyvevåbnet. B.V. Larsen fremstår som et lysende eksempel på et menneske, som målrettet har slidt og slæbt – og stræbt mod flyvningen – det selv at flyve, at blive pilot. 7. klasse i skolen – derefter fem år i lære som maskinarbejder med henblik på at blive flyvemekaniker. Maskinarbejder i 1949 og autoriseret flyvemekaniker som math i søværnet i 1950 umiddelbart før flyvevåbnets oprettelse som selvstændigt værn.
B.V. Larsen videreuddannede sig i fritiden, således at han som den første flyvemekaniker blev optaget på flyveskolen i 1951, hvorefter han blev til BAV – det er sådan vi kender ham, selv om navnet Vitalius – ikke uden grund – er blevet hørt ved adskillige lejligheder. Uddannelse ved United States Air Force, yderligere teoretisk uddannelse på studenterkursus i fritiden samtidigt med eskadrilletjeneste, hvorefter linieofficersuddannelsen på Flyvevåbnets Officersskole lagde grunden til en forrygende karriere med afvekslende eskadrille- og stabstjeneste.

BAV har haft stort set alle de stillinger, som giver mulighed for indflydelse, og hans utrættelige søgen efter de rigtige løsninger, hans inspirerende lederevner, hans øje for medarbejderne samt hans smittende humør har haft afgørende betydning for Flyvevåbnets udvikling – både operativt og flyvesikkerhedsmæssigt. Det er blevet til tusindvis af flyvetimer hovedsageligt på ensædede jagerfly, hvoraf kan nævnes F-84G THUNDERJET, HAWKER HUNTER, F-100 SUPER SABRE og F-35 DRAKEN.

BAV har været medlem af DANSKE FLYVERE siden 1951, altså i 49 år. Han kom i bestyrelsen i 1984 og samme år udnævnt til Generalsekretær, hvorefter BAV blev valgt til formand for foreningen i 1986. BAV var en drivende kraft bag planlægningen af vores 75-års jubilæum samt udgivelsen af jubilæumsbogen. Selv efter udnævnelse til generalløjtnant og Deputy Commander-in-Chief samt chef for luftstyrkerne i NATO´s Nordregion fortsatte BAV i bestyrelsen lige frem til i dag. Den flyver, som en enstemmig bestyrelse hermed indstiller til udnævnelse til Æresmedlem – maskinlærlingen, der blev generalløjtnant, samt yderligere generalsekretær og formand for Foreningen – har i usædvanlig høj grad medvirket til at udvikle og skabe respekt om dansk flyvning, hvorved han også har været et lysende eksempel og en enestående kilde til inspiration for os andre.

Marts 2000


MINDEORD

Fra FLYV nr. xx, xxx 2014. Skrevet af Fhv. Forsvarschef, General Christian Hvidt.

”Old pilots never die; they just fade away”. Dette velkendte ordsprog inden for flyveverdenen dækker særdeles godt for Generalmajor Bent Vilhelm Larsen, med pilotnavnet BAV, som døde for få dage siden.

BAV startede med civilt svendebrev som maskinarbejder og meldte sig 19 år gammel umiddelbart efter til flyvemekanikeruddannelsen på Hærens og Søværnets Flyvemekanikerskole på Flyvestation Værløse. BAV bliver her et lysende eksempel på, hvor langt man komme i Danmark ved flid og dygtighed. I fritiden videreuddanner han sig i engelsk og matematik for at kunne opfylde kravene for at komme på Flyveskolen i det nyoprettede Flyvevåben. Samtidig tager han civilt flyvecertifikat ”på klods hos Morian Hansen.
BAV klarede sig flot gennem pilotuddannelsen og efter yderligere 1½ års frivillige matematikstudier, samtidig med eskadrilletjeneste, kvalificerede han sig til officersskolen og blev hurtigt en af de toneangivende officerer, som har været så fundamentalt vigtige i udviklingen af dagens moderne og effektive Flyvevåben. Han har fløjet næsten alle typer jagerfly og har gennem sit virke, som både eskadrillechef og senere flyvestationschef på Flyvestation Skrydstrup ved indfasningen af F-16, været en ildsprudende inspirator for en hel generation af piloter og øvrigt personel. Det er ikke uden grund, at BAV også blev kaldt ”Vitalius”.

Det lå i kortene, at BAV som Generalmajor skulle blive Inspektør for Flyvevåbnet og Chef for Flyverstaben i Forsvarskommandoen, hvor han med sit smittende humør og iderige væsen var den fortsatte inspirator for officerer af alle tre værn, ligesom han tog aktivt del i Værn om Danmark samt Folk & Forsvar.
BAVs fornemme karriere sluttede som Generalløjtnant og næstkommanderende i NATOs hovedkvarter i Oslo.

Vi er mange, som er stolte over at have kendt og lært af BAV; ikke kun i Flyvevåbnet og Forsvaret, men også i Foreningen Danske Flyvere, hvor BAV har været både Generalsekretær og Formand samt mangeårigt æresmedlem.
Vi er mange, som er BAV megen tak skyldig, hvilket tilsvarende gælder Sus, hans elskede hustru, som har støttet ham utrætteligt igennem hele karrieren og de efterfølgende mange år.

Æret Være Generalmajor B.V. Larsen

VIT