ÆRESMEDLEM

VALDEMAR KAY HENRIK EGGERS

1997

 

FØDT
1929

 

 

DØD
2015

 

 

DANSKE FLYVERE
1978-2015

MOTIVATION

Allerede på officersskolen viste Val Eggers, at han havde særlige kvalifikationer, idet han blev tildelt Hans Majestæt Kongens Ærestegn. Den videre karriere i FLV begyndte som chef for den nyoprettede Rekognosceringsenhed, der allerede fra starten vandt stor respekt for sit virke både her og i udlandet. Senere chef for ESK 730 med F100, Operationsofficer på FSN Aalborg og Stationschef på FSN Skrydstrup. På alle chefposter vandt Eggers respekt for sit engagement og sine lederevner. Han sluttede i FLV som chef for Personelstaben i Forsvarskommandoen med rang af oberst.

I 1977 fik han efter ansøgning jobbet som direktør i Luftfartsdirektoratet, som det hed dengang. Nu Statens Luftfartsvæsen (SLV). I de 20 år, der nu er gået, er SLV blevet totalt forandret. Fra en lidt gammeldags, ikke særligt velfungerende, kontrol‐ og forvaltningsinstans til en moderne, resultatorienteret statsvirksomhed med større vægt på service – i tillæg til kontrolfunktionen. Alle inden for dansk luftfart, fra de store selskaber til drage‐ og ballonflyvere, er enige om, at denne ændring i sin helhed kan tilskrives Val Eggers’ ledelse og visionære indsats. Val Eggers har ikke kun påvirket dansk luftfart men også sat sine tydelige fingeraftryk på den internationale luftfart gennem en årelang indsats i ICAO, Eurocontrol og EU. I mange år som formand for ECAC (European Civil Aviation Conference) og JAA (Joint Aviation Authority), ideskaber og igangsætter af flere udviklingsprojekter – og igen – overalt beundret for sin utrolige energi og kreative visioner. Respekteret for sine samarbejdsevner og sin – til tider temperamentsfyldte – formulering. Tingene bliver sagt lige ud – uden omsvøb.

Gennem hele sit virke – i Flyvevåbnet såvel som i SLV – har Val Eggers arbejdet ud fra en dybfølt interesse for flyvningen, og her ikke mindst flyvesikkerheden. Denne kærlighed til flyvningen har medført, at han for år tilbage tog et A+I‐certifikat – som stadig vedligeholdes.

Februar 1997