ÆRESMEDLEM

BENT ERIK AMLED

1992

 

FØDT
1925

 

 

DØD
2010

 

 

DANSKE FLYVERE
1950-2010

MOTIVATION

Til Foreningen af Danske Flyveres Generalforsamling indstiller bestyrelsen, at Generalløjtnant Bent Erik Amled udnævnes til æresmedlem af Danske Flyvere med flg. begrundelse:

Bent Erik Amled har i mere end 41 år været medlem af Foreningen Danske Flyvere, altså i over halvdelen af Foreningens eksistens. B.E. Amled har været en af Flyvevåbnets Fædre og har fulgt hele værnets opbygning fra den spæde start i 1950 med Spitfire og Oxford til det moderne Flyvevåben med F‐16, GULFSTREAM, C‐130 og S‐61 redningshelikoptere.

Amled har været en eksponent for den professionelle flyver samt den filosofiske begavelse og tænksomme lederskikkelse. Et strålende eksempel for sine omgivelser både privat og i forsvaret – med en karriere, som bragte ham rundt i hele forsvaret – som den højest rangerende dansker dels i NATO hovedkvarteret i OSLO, dels som dansk repræsentant i Militærkomiteen i BRUXELLES og derefter indtil sin pensionering, som chef for de allierede styrker i BALTAP.

Amled har været medlem af bestyrelsen for foreningen i over 30 år, hvoraf 4 år som kasserer og 3 år som generalsekretær. Amled er kendt viden om, både fagligt og flyvefagligt, samt yderligere som en hædersmand og et menneske med glimt i øjet.

Med denne motivation foreslår en énstemmig bestyrelse Generalløjtnant B.E. Amled udnævnt til æresmedlem af Foreningen DANSKE FLYVERE.

Februar 1992