ÆRESMEDLEM

ERIK LYNGHOLM PEDERSEN

2016

 

 

FØDT
1939

 

 

DANSKE FLYVERE
1979-

MOTIVATION

Bestyrelsen præsenterer i dag en værdig modtager af titlen som æresmedlem af Danske Flyvere, en rigtig flyverkammerat.

Han startede sin karriere i 1961 Flyveskolen på Avnø på Chipmunk, hvor han fik flyvernavnet LYN. Senere fortsatte han ved Artilleriflyverbatteri Vandel. Herefter fulgte 14 spændende år hos Den Flyvende Hjemmeværnsenhed  på  Cessna 172 og PA 28/32.

Kære Erik Lyngholm alias LYN. Du har nu i mange år haft hvervet som regnskabsfører i Danske Flyvere. Du har foreløbigt trofast bakket 3 generalsekretærer og 2 formænd op.

Når disse har været fraværende eller på længere udlandsophold og ophængt af for meget arbejde, ja så har du stille og roligt overtaget masser af opgaver og simpelthen løst dem.

Jeg siger altid at vort sekretariat bemærker sig ved manglen på en sekretær. Men her er det du kommer ind og med din flid og arbejdsomhed løser du opgaver for vores forening ikke kun H24/7 men også 365 dage om året. Disse opgaver løses med en præcision som en blankpoleret granat fra dit elskede 4. Feltartilleriregiment.

Nu kunne nogen måske også spørge: Er bestyrelsen for Danske flyvere begyndt at hænge medaljer på sig selv? Men her kan jeg kun svare NEJ. For det er ikke muligt, at vente på at LYN stopper med at arbejde for Danske Flyvere, for det tror vi ikke kommer til at ske. Så efter at du blev en ung mand på 77 og stadigt dagligt håndterer vore sager, ja så er der ingen diskussion. NU er tidspunktet kommet.

Altid positiv og hjælpsom, en rigtig flyverkammerat og fra i aften også æresmedlem af Danske Flyvere.

På bestyrelsens vegne

Franz Vinther
Formand