ÆRESMEDLEM

PETER NICOLAJ BRANDT-MØLLER

1989

 

FØDT
1907

 

 

DØD
2000

 

 

DANSKE FLYVERE
1935-2000

MOTIVATION

Oberstløjtnant Peter Nicolaj Brandt-Møller, Æresmedlem for Danske Flyvere.

For den, der evt. har overværet samtlige foreningens arrangementer nu snart gennem en menneskealder – og her i særdeleshed vore generalforsamlinger – er der én person, der altid har været til stede samt givet sin mening til kende, når dette var nødvendigt.
Jeg taler om Oberstløjtnant Peter Nicolaj Brandt‐Møller, der blev medlem af foreningen i 1935, og som fik certifikat nr. 161 som hærflyver den 4. OKT 1934.

Uden at forklejne nogen del af Brandt‐Møllers store interesse for foreningens hele virke, er der ét område, hvor den gamle flyver følte et specielt ansvar – og det var overfor familierne til de omkomne flyvere.
Hvis nogen til fulde har efterlevet foreningens formål på dette område, er det Brandt‐Møller, der både i ord og gerning har varetaget denne opgave. Personligt skal jeg sent glemme de diskussioner, der gik forud for det forslag til ændring af DANSKE Flyvere’s FOND, som nu er vedtaget. Her var det en engageret flyverkammerat, der advokerede for foreningens ansvar – og her i særdeleshed den umiddelbare reaktion overfor de omkomne flyveres efterladte.

Når hertil lægges den gerning, Brandt‐Møller har ydet gennem et langt arbejdsliv til gavn for dansk flyvning på det teoretiske og uddannelsesmæssige område, må det konstateres, at han i væsentlig grad har bidraget til at fremme kendskabet til flyvningen dens udvikling og vilkår.

På dette grundlag har bestyrelsen énstemmigt vedtaget at indstille Oberstløjtnant Peter Nicolej Brandt‐Møller til udnævnelse som ÆRESMEDLEM af foreningen.

Februar 1989


Yderligere om Oberstløjtnant Brandt-Møller;

Peter Nicolaj Brandt-Møller joins the Army Air Corps in 1934. In 1944-45 he is one of the Danish pilots trained in Sweden as part of DANFORCE.

Peter Nicolaj Brandt-Møller is born on 24 November 1907. He obtains a Master of Science in Mathematics and Physics in 1932, and does his military service in 1933 in the Army.

The following year he is accepted at the Army Air School and is trained as pilot earning is wings the same year (pilot’s certificate 161/34). He is then private in the 8th Battalion. He is appointed Sekondløjtnant (2nd Lieutenant) in 1935, and Premierløjtnant (1st Lieutenant) in 1937 and Kaptajnløjtnant (Lieutenant Captain) in 1942.

DANFORCE

P. N. Brandt-Møller is one of the Danish pilots attached to the Danish squadron trained in Sweden following the German siege of the armed forces in 1943. From April 1944 to May 1945 he is trained at Flygflottijl 4, 7 and 12. The force was never saw combat and returned to Denmark 12 May 1945 by train.

After the War

Immediately after the war, from May to 5 July 1945, he is attached to No. 1 Squadron, 8403 Disarmament Wing, as liaison officer in Karup (Grove) Airfield an the Mid-Jutland area.

He returns to the Army Air Corps and is appointed Kaptajn /Captain) in 1947 and further to Oberstløjtnant (lieutenant captain) in the then newly established Danish Air Force in 1952.


MINDEORD

Fra FLYV nr. 12, december 2000.

Oberstløjtnant P.N. Brandt-Møller. 
Den 22. oktober døde Oberstløjtnant P.N. Brandt-Møller. Han blev 92 ar. Da han kom på flyveskole i 1934, på det første Værløse-hold, var han noget ældre end de øvrige elever, for han var blevet cand. mag. i matematik, fysik og kemi. Men han vendte ikke tilbage til gymnasieskolen, da pligttjenesten var overstået. Han gennemgik Hærens Officersskole og blev linjeofficer med Hærens Flyvertropper som stamafdeling. Han var i øvrigt en af de første (og få), der fik anskaffet Flyvertroppernes gallauniform. Som ung premierløjtnant blev han beordret på Royal Air Force’s ingeniørskole, men måtte afbryde uddannelsen ved udbruddet af Anden Verdenskrig. I de sidste krigsår gjorde han tjeneste ved Flygvapnet og ved den Danske Brigades flyverstyrker. Efter befrielsen genoptog han sine flyvetekniske studier i England. Fra 1947 til 1951 var han chef for Flyvemekanikerskolen og derefter i 10 år for Flyvevåbnets Officersskole. Han sluttede som chef for Flyvestation Vedbæk og blev pensioneret i 1967. Sideløbende med sin militære tjeneste var Brandt-Møller i en snes år lektor i aeroplanlære ved Danmarks tekniske Højskole.

General Christian Hvidt, formand for Danske Flyvere, skriver mindeord:
Et ægte flyverhjerte er holdt op med at slå. Oberstløjtnant P.N. Brandt-Møller døde stille og roligt efter en flot militær karriere, både som flyver og ingeniør efterfulgt af et langt og spændende otium.
Mange piloter vil nikke genkendende til udsagnet: “Old pilots never die – they just fade away”.
Brandt-Møller har været medlem af vores forening, siden han i 1934 fik certifikat nr. 161 ved Hærens Flyveskole. I 1989 blev han udnævnt til æresmedlem, en udnævnelse han fik hovedsagelig på grund af hans usvækkede interesse for flyvekammeraternes ve og vel, og ikke mindst – de efterladtes behov. Der er ikke tvivl om, at der især i flyvningens første år med den høje havarirate ofte var behov for økonomisk assistance.
At også flyvekammerater kunne ende i situationer, hvor hjælp var nødvendig, vidste han – og disse forhold havde hans specielle bevågenhed. Brandt-Møller har gennem årene betænkt „Danske Flyveres Fond” med rundhåndede donationer. Det er ikke for meget at kalde Brandt-Møller for “Danske Flyveres mæcen”.
Selv efter at han var fyldt 90 år, elskede han at flyve en tur ud over det sjællandske landskab – med instruktør – hvor han kunne mindes forlægningerne fra 30-erne. “Flyver” var han til det sidste. Vi husker hans aktive deltagelse som 65-års jubilar ved årsfesten sidste år. Brandt-Møller var en særdeles trofast deltager i foreningens arrangementer, hvor hans beskedne uselviske optræden parret med hans naturlige autoritet gjorde ham til en overordentlig afholdt flyverkammerat. Vi vil savne ham.