ÆRESMEDLEM

KNUD JØRGENSEN

1987

 

FØDT
1919

 

 

DØD
1990

 

 

DANSKE FLYVERE
19xx-1990

MOTIVATION

General Knud Jørgensen, Æresmedlem for Danske Flyvere.

Foreningen Danske Flyvere har ikke arkiveret en motivation for General Knud Jørgensen, hvorfor der her er samlet informationer om foreningens Æresmedlem;

Knud Jørgensen, 1919-1990, dansk general og forsvarschef. Jørgensen blev premierløjtnant i Ingeniørtropperne i 1942. Efter flugt til Sverige forrettede han tjeneste i Den Danske Brigade (Danforce) 1944-45. Efter 2. Verdenskrig blev Jørgensen uddannet på det første pilothold i 1946, og da Flyvevåbnet blev oprettet i 1950, fik han vekslende tjeneste der og gennemgik stabskursus i Norge. Jørgensen var forsvarschef 1977-84. Han var blandt initiativtagerne til og formand for Danmarks Flyvemuseum i 1973.


MINDEORD

Fra FLYV nr. 2 februar 1991.

Dødsfald General Knud Jørgensen

Fra Generalløjtnant B. V. Larsen har vi modtaget disse mindeord over General Knud Jørgensen, der døde den 11. december 1990, 71 år gammel:

For dem, der den 1. oktober overværede Flyvevåbnets 40 års fødselsdagsarrangement på Flyvestation Værløse, var det tydeligt, at den gamle flyver, General Knud Jørgensen, snart skulle udføre sin »sidste landing«. Dette er nu sket, og dermed har en af dansk forsvars og flyvnings »grand old men« sluttet sin gerning for vort samfund. Som det sikkert er de fleste bekendt fra de år, hvor Knud Jørgensen var Forsvarschef, var der tale om en officer, der formåede at kommunikere med alle i dette land – incl. dem, der var negativt indstillede til vort Forsvar. Det var i de år, hvor han fik tilnavnet »Kong Knud» – hvilket morede ham. I det hele taget var hans herlige humåør, ukuelige optimisme samt evnen til at få det hele til at glide nogle af de kvaliteter, der ikke alene blev til gavn for dansk forsvar, men også for dansk flyvning, der havde hans hjerte. Knud Jørgensen var således den drivende kraft bag etableringen af Danmarks Flyvemuseum i Billund. En opgave, der hovedsagelig blev løst ved Knud Jørgensens energi, viden, stædighed, herlige humor samt gode »kontakter« de rigtige steder. Selv om projektet var ved at »Løbe af sporet« adskillige gange, blev det hver gang holdt på ret kurs i hans lange formandsperiode fra 1973, og indtil Flyvemuseet åbnede sidste sommer. Dansk flyvning har ved denne indsats fået en smuk, interessant og værdig plads i den historiske udvikling af vort samfund. Uden at forklejne nogen af de øvrige og mange gøremål, Knud Jørgensen påtog sig i tidens løb, var der én forening, der virkelig havde hans hjerte – foreningen Danske Flyvere. Han var ikke alene medlem af denne forenings bestyrelse i 35 år, men også formand for selvsamme i 15 år. løvrigt en forening, hvor det gode kammeratskab mellem henholdsvis forhenværende og nuværende civile og militære flyvere trives uanset alder og køn. »Kong Knud« har sat sig varige »spor» – såvel i dansk forsvar som indenfor dansk flyvning. Vi er mange, der vil savne denne gode flyverkammerat.