VIP SEKTIONEN

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik var protektor for Danske Flyvere fra oktober 1972 til sin død i februar 2018.

Gennem alle årene var vi stolte af at have en person som protektor, der ved siden af de mange andre fremragende egenskaber han havde, delte disse idealer med foreningens medlemmer: En vid horisont, en lyst og vilje til at se tingene fra oven, og dog med en veludviklet jordforbindelse, samt kærlighed til og forståelse for flyvning. Vi mindes hans deltagelse ved mange af vore årsfester, og vi vil altid huske hvordan han på en naturlig måde spredte en hjertelig og uhøjtidelig stemning omkring sig ved disse festlige lejligheder.

Æret være hans minde!

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik er pilot og medlem af Danske Flyvere.


 

PROTEKTORER:

1930-1972 Hans Majestæt Kong Frederik IX

1972-2018 Hans Konglige Højhed Prins Henrik –  Mindeord klik her

 

HÆDERSMEDLEMMER:

Foreningen kan tildele en person, som har gjort en særlig fremragende indsats for dansk flyvning eller for foreningen, en hædersbevisning.

1932 Harriet Førslev –  Mindeord klik her
1937 Harald Hansen 
1965 Poul Westphall 
1975 Gunnar Nu-Hansen 
1979 Mogens Tronbjerg 
1989 Kai Frederiksen –  Motivation klik her
1991 Knud Jessen –  Motivation klik her
1994 Henning Olsen –  Motivation klik her
1996 Hans Kofoed –  Motivation klik her
2001 Hans Adolf Schrøder – Motivation klik her
2002 Bengt Helldén – Motivation klik her
2003 Bent Aalbæk-Nielsen – Motivation klik her
2008 Kurt Ebbe Rosgaard – Motivation klik her
2012 Lars Søe-Jensen –  Motivation klik her

ÆRESMEDLEMMER:

Æresmedlemmer kan udnævnes på bestyrelsens énstemmige forslag til generalforsamlingen, såfremt 4/5 af de på generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

1930 Robert Svendsen 
1931 Jacob Christian Hansen-Ellehammer 
1946 John Foltmann 
1953 H.A. Ehlers 
1965 Carl Christian Larsen 
1965 August Jensen 
1967 Chr. Johannes Marthiesen Thielst 
1975 Hans Ludvig Valdemar Bjarkov 
1975 Hans Jørgen Pagh 
1982 Emil Damm 
1985 Max Westphall – Læs motivation klik her
1987 Knud Jørgensen 
1988 Iver H. Iversen  –  Læs motivation klik her
1989 Peter Nicolaj Brandt-Møller  –  Læs motivation klik her
1992 Bent Erik Amled  –  Læs motivation klik her
1997 Valdemar Kay Henrik Eggers –  Læs motivation klik her
2000 Bent Vilhelm Larsen – Læs motivation klik her
2002 Erik Kazimir Thrane – Læs motivation klik her
2006 Oluf Eriksen – Læs motivation klik her
2009 Christian Hvidt – Læs motivation klik her
2011 Niels Helmø Larsen – Læs motivation klik her
2016 Erik Lyngholm Pedersen – Læs motivation klik her

 

FORMÆND:

1917-1922 Johan Peter Koch
1922-1926 Mogens Hans Kofoed-Jensen
1927-1928 Anders Peter Botved 
1928-1937 John Foltman 
1937-1946 Tage Andersen
1946-1950 Hans Jørgen Pagh
1950-1958 Knud Lybye
1958-1959 Carl Christian Jacob Førslev
1959-1962 Hans Jørgen Pagh 
1963-1971 Emil Damm
1971-1986 Knud Jørgensen
1986-1991 Bent Vilhelm Larsen
1991-2009 Christian Hvidt / VIT
2009-2018 Franz Vinther / HIT
2018 –        Søren Møller Poulsen / POM

 

GENERALSEKRETÆRER:

1917-1921 Ekmann
1921-1930 C. C. Larsen
1930-1937 Cai Caspersen
1937-1945 C. C. Larsen
1945-1946 August Jensen
1946-1950 E. C. Rydmann
1950-1954 Max Westphall
1954-1968 August Jensen
1968-1972 Max Westphall
1972-1982 E. L. F. Simonsen
1982-1985 B. E. Amled
1985-1986 Bent Vilhelm Larsen
1986-1992 Ole Brinckmeyer
1992-2001 Erik K. Thrane
2001-2010 Niels Helmøe Larsen / NHL
2010-2013 Søren Møller Poulsen / POM
2013-2016 Hans Gregers Johannsen / HAS
2016-2018 Søren Møller Poulsen / POM
2018-        Karsten Frost / FRO