PROTEKTOR 1972-2018

HANS KONGELIGE HØJHED PRINS HENRIK

 

 

FØDT
1934

 

DØD
2018

 

DANSKE FLYVERE
1972-2018

MINDEORD

PROTEKTOR HKH PRINS HENRIK

VED HKH PRINS HENRIKS DØD

Danske Flyvere har mistet vor Høje Protektor: Prins Henrik sov stille ind på Fredensborg natten til den 14. februar 2018. Med Hans Kongelige Højheds bortgang må foreningen sige farvel til sin højt skattede protektor siden 1972.
Gennem alle årene var vi stolte af at have en person som protektor, der ved siden af de mange andre fremragende egenskaber han havde, delte disse idealer med foreningens medlemmer:
En vid horisont, en lyst og vilje til at se tingene fra oven, og dog med en veludviklet jordforbindelse, samt kærlighed til og forståelse for flyvning.
Vi mærkede hans glæde ved at bære flyvevåbnets uniform når der var anledning til det. Vi vidste at flyvevåbnet havde draget omsorg for at han havde den fornødne baggrund for at bære den gyldne pilotvinge på uniformen.
Vi var vidner til, ved et åbent hus på Skrydstrup, hvor glad han blev da stolte ejere fremviste den bestemte Chipmunk, hvori han som ung havde modtaget skoling og aflagt prøve, nyrestaureret, luftdygtigt og med prinsens navn påmalet.
Vi mindes hans deltagelse ved mange af vore årsfester. F.eks. da han uden for programmet tog ordet og overrakte et signeret portræt til foreningen. Og den årsfest der skulle blive hans sidste, hvor han, da maden var spist, rejste sig og foreslog at vi indtog kaffe og cognac ikke ved bordene i festsalen men stående, i foyeren, sådan at han og vi andre kunne cirkulere. En tradition var skabt. Vi vil altid huske hvordan han på en naturlig måde spredte en hjertelig og uhøjtidelig stemning omkring sig ved disse festlige lejligheder.
Til det sidste håbede vi at prinsen ville beære os med deltagelse i vort jubilæumsprogram 2017 eller dele deraf. Alle nødvendige forberedelser var truffet, men vi måtte bøje os for at helbredsproblemer stillede sig hindrende i vejen. Med vemod og bekymring var vi vidner til den fremadskridende udvikling i prinsens helbred, indtil vi en solbeskinnet morgen vågnede op til den chokerende erkendelse at hans rigt facetterede og meget indholdsrige liv var slut efter 83 år, deraf 46 år som foreningens Høje Protektor.
Æret være hans minde


MINDEORD

Fra FLYV nr. 1, Februar 2018. Skrevet af Rune Balle.

H.K.H. Prins Henrik er gået bort.

Efter længere tids sygdom er Kongelig Dansk Aeroklub og Danske Flyveres protektor gennem næsten 50 år afgået ved døden, 83 år gammel.

H.K.H. Prins Henrik var på mange måder en bemærkelsesværdig og inspirerende person med mange spændende interesser, hvilket inkluderede flyvning. Allerede året efter sin ankomst til Danmark, påbegyndte han uddannelse som “flyver”, og 13. juni 1968 fløj han sin første soloflyvning i en de Havilland Chipmunk på Flyvestation Avnø. Denne flyvning blev få dage senere efterfulgt af “officiel” soloflyvning på Flyvestation Værløse, den 20 juni, hvilket foregik under overværelse af pressen og chefen for flyvestationen.
I forbindelse med den “officielle” soloflyvning, modtog prinsen et eksemplar af Motorflyvehåndbogen og et KDA-jakkemærke, hvilket kort tid senere blev fulgt op af invitation til at varetage hvervet som protektor for Kongelig Dansk Aeroklub.

I FLYV nr. 12 1968 stod således skrevet: “Præsidenten for Kongelig Dansk Aeroklub, Grev Flemming af Rosenborg, har modtaget meddelelse om, at Hans Kongelige Højhed Prins Henrik har påtaget sig hvervet som protektor for KDA. At Prins Henrik – der som bekendt gennemgår flyveruddannelse – har påtaget sig dette hverv, er en særlig glæde for aeroklubben netop nu kort tid før KDAs 60 års jubilæum den 20. januar næste år. Aeroklubben opfatter det som en anerkendelse af dens almennyttige arbejde og som en forpligtelse til fortsat at varetage sine mange opgaver på en værdig måde”.

H.K.H. Prins Henrik nåede således at være protektor for Danske Flyvere og Kongelig Dansk Aeroklub i næsten 50 år, hvor han repræsenterede dansk luftsport samt civil og militær flyvning på fineste vis.

Æret være hans minde.