HÆDERSMEDLEM

HARRIET FØRSLEV

1932

 

FØDT

1906

 

 

DØD
1971

 

 

DANSKE FLYVERE
1932-1971

Pilot og pioner Harriet Førslev, Hædersmedlem af Danske Flyvere.

 

Foreningen Danske Flyvere har ikke arkiveret en motivation for Harriet Førslev, hvorfor der her er samlet informationer om foreningens første Hædersmedlem;

Som den første kvinde i Danmark, der fik flyvercertifikat, er Harriet en pionerskikkelse i dansk flyvning. Forældrene grosserer Anders Lassen Bertelsen (1862-1942) og Kornelia Bertelsen (1872-1931) købte “Højenhus” i Mølholm, Vejle i 1905, efter de vendte hjem efter en årrække at have boet i San Francisco. Her blev Harriet født i 1906. Hun flyttede fra Vejle i 1924 og blev uddannet på Niels Brocks Handelsskole 1925. Student fra kursus i København 1927, hvorefter hun påbegyndte et studium som translatør i fransk. Her mødte hun flyverofficeren Christian Førslev, der senere blev chef for Flyvevåbnet. De blev gift juleaften 1930. Inspireret af sin mand rejste Harriet til England, hvor hun på skolen i Hamble ved Southampton i 1932 fuldendte prøverne til privatflyvercertifikat, ifølge bladet Flyv “med særlig Glans”. I bladets lykønskning ved hjemkomsten hed det, at hun var “den af Skolens Elever, der har fået lov at gå “solo” efter den korteste tids dobbeltstyring”. Tre år efter tog Fanny Junkers, som den første kvinde, flyvercertifikat i Danmark.

Det var som svæveflyver, at Harriet indlagde sig størst fortjeneste. I 1937 og 1938 tog hun til Grunau i Tyskland for at få sig en svæveflyveruddannelse og satte i denne forbindelse dansk varighedsrekord med 7 t. og 25 min. Under opholdet i Tyskland optog hun en instruktionsfilm om svæveflyvning. Aeronautisk Selskab inviterede hende som den første kvindelige foredragsholder i selskabets historie til at fortælle om uddannelsen og vise filmen. På alle måder engagerede hun sig i flyvesporten, og hun gav adskillige opvisninger i såvel Danmark som udlandet. I 1939 blev hun medarbejder på Flyvebladet. I årene 1940-45 var hun sekretær for Dansk Svæveflyver Union, medlem af Aeronautisk Selskabs bestyrelse og æresmedlem af Norsk Aeroklub.

Regeringen nedsatte efter Anden Verdenskrig et forsvarsudvalg. Da det i 1949 blev klart, at resultatet ville blive oprettelsen af et selvstændigt Flyvevåben, besluttede en gruppe forsvarsinteresserede kvinder med Else Martensen-Larsen som primus motor og Harriet som aktiv medspiller at arbejde for oprettelsen af et kvindekorps i det nye værn. Resultatet blev, at Kvindeligt Flyvekorps blev oprettet på korpsets protektrice dronning Ingrids fødselsdag i 1953. Harriet var medlem af den første bestyrelse og udnævntes i 1953 til korpsets æresformand. Korpsets ledelse lagde megen vægt på, at de tjenstgørende medlemmer deltog i forskellige sportsaktiviteter, som blev arrangeret for Flyvevåbnets eget personale. Mange idrætsinteresserede medlemmer meldte sig, og for at understøtte dette arbejde skænkede Harriet en vandrepokal, der skulle tildeles vinderen af Kvindeligt Flyvekorps’ årlige mesterskab i terrænløb.

I perioden mellem 1946 og 1950 boede Harriet med sin mand i Washington, hvor han fungerede som militær- og luftattaché. Parrets eventyrlyst gav sig udslag i, at de, da han blev pensioneret i 1956, drog ud på en 90.000 km biltur gennem Nord-, Central- og Sydamerika og hele Afrika. I 420 døgn rejste de rundt i deres “hus på hjul”, og Harriet skrev mange artikler om dette begivenhedsrige kapitel i deres liv.

Harriet var aktiv foredragsholder og skribent og bidrog på mange måder til udvikling og formidling af svæveflyvningen. Hun beskrives som en charmerende, modig, uforfærdet kvinde og en hjælpsom kammerat, og hun kom til at fungere som forbillede for mange kvinder. I 1959 forsvandt hendes mand, der på dette tidspunkt var svækket af sygdom, under en spadseretur fra hjemmet nær Furesøen. Først to måneder senere blev han fundet druknet. Tragedien mærkede hende, “men kun den allernærmeste vennekreds kunne registrere tegnene. Harriet Førslev bar aldrig sine følelser udvendig,” som det hed i en nekrolog. Harriet fik i 1932 Danske Flyveres sølvplaquette.

Glideren på billedet er bygget af Skandinavisk Aero Industri i 1943. Der blev kun bygget dette ene eksemplar (Oy-54, senere omregistreret til OY-ASX). Flyet er udstillet i Danmarks Flymuseum i Stauning (Link).


 

MINDEORD

Fra FLYV nr. 10 oktober 1971;

Harriet Førslev død

Generalinde Harriet Førslev, der døde midt i september, 65 år gammel, var en pionerskikkelse i dansk flyvning. I FLYV nr. 7, 1932, kunne vi bringe en lykønskning til den første danske kvindelige flyver, da fru Førslev efter uddannelse på Hamble i Southampton den 19. juni fuldendte prøverne til privatflyvercertifikat på en Avro Avian, iøvrigt den af skolens elever, der gik solo efter kortest tid dobbelt-styring.
Men det var som svæveflyver, at hun øvede sin største indsats. Den 16. november 1937 fortalte hun — som den første kvindelige foredragsholder i KDA (dengang DKDAS) om sin uddannelse til svæveflyver i Grunau, hvor hun satte dansk varighedsrekord med 7 t 25 m.
Hun fik dansk c-diplom nr 7 og S-certifikat nr 2 (i 1939). Det blev siden til mange flere foredrag og en betydelig skribentvirksomhed om svæveflyvning, og den charmerende frue, der var gift med chefen for Hærens Flyvertropper, senere chef for Flyvevåbnet, General C. Førslev, blev en glimrende »PR-kvinde« for svæveflyvningen. Sammen med en gruppe nye folk i sporten, hovedsageligt militærflyvere, var hun også organisatorisk med til at bringe dansk svæveflyvning et ordentlig skridt fremad. Hun var sekretær i Dansk Svæveflyver Union fra 1940-45 og også medlem af KDA’s bestyrelse som repræsentant for svæveflyverne. Efter krigen drog hun til USA med sin mand, der var luftattache indtil han blev kaldt hjem til stillingen som chef for det nye flyvevåben, og der blev ikke tid til mere svæveflyvning, men »oberstinden«, som hun stadig hed i svæveflyverkredse, fulgte udviklingen med interesse — sidst vi så hende var ved Birkerød Flvveklubs 25-års-jubilæum for tre år siden.

Per Wesihaupt