HÆDERSMEDLEM

KURT EBBE ROSGAARD

2008

 

 

FØDT
1946

 

 

 

DANSKE FLYVERE
2008-

MOTIVATION

Generalløjtnant Kurt Ebbe Rosgaard, Hædersmedlem af Danske Flyvere.

 

Til Foreningen DANSKE FLYVERE’s generalforsamling 2008 indstiller en enstemmig bestyrelse, at generalløjtnant Kurt Ebbe Rosgaard udnævnes til Hædersmedlem af DANSKE FLYVERE med følgende motivation.

Ebbe Rosgaard startede sin 40-årige karriere i Flyvevåbnet i midten af tresserne. Efter den indledende uddannelse og afslutning af Flyvevåbnets Officersskole i 1972 blev Ebbe Rosgaard en af de ledende skikkelser igennem hele opbygningen af Hawk-systemet i Danmark. Efter tiden som eskadrillechef for Hawkeskadrille 543 blev han først sektionschef ved Luftværnsgruppen og derefter chef for Hawk-afdeling Øst. I 1990 starter Ebbe Rosgaard som chef for Planlægningssektionen i Forsvarskommandoen, hvilket samtidigt signalerede, at her var tale om en Flyvevåbnets kommende højdespringere, idet Planlægningssektionen forestår det mere detaljerede arbejde med at tilrettelægge Forsvarets umiddelbare fremtid i form af oplæg til forsvarsforlig mm. Tre år senere blev han chef for Udviklingsafdelingen, nu med ansvar for den langsigtede udvikling samt NATO-samarbejdet. Ebbe Rosgaard blev i 1995 beordret tilbage til Flyvevåbnet, hvor han blev Stabschef ved Flyvertaktisk Kommando. Dette var blot anden gang, at denne stilling blev besat med en ikke flyveuddannet officer, hvilket vidner om en særdeles dygtig, vel anset og effektiv leder og chef. Det endelige bevis for dette blev slået fast i 1997, hvor Ebbe Rosgaard bliver udnævnt til Generalmajor og Chef for Flyvertaktisk Kommando, som den første ikke-pilot nogensinde. Som Ebbe selv har sagt: ”Det var drømmen, der gik i opfyldelse. Det ultimative mål var nået – at blive øverste chef for mit eget værn, Flyvevåbnet.”

Han vidste, at hans tjeneste nødvendigvis måtte medføre, at han skulle kunne deltage i flyvning, hvilket medførte, at han i hele perioden opretholdt besætningsstatus på T-17 og helikopter samt fløj adskillige bagsædeture i F-16, med deraf følgende krav om lægetjek, teoriprøver, svømmehal og BIKINI overlevelsesøvelser En god chef og leder behøver ikke nødvendigvis at være specialist i alting, men han skal have evnen til at omgive sig med rådgivere og specialister, således at han kan træffe de rigtige beslutninger. Vi taler om hele mennesker. Ebbe Rosgaard har demonstreret dette til fulde. Det var under Ebbes lederskab, at Flyvevåbnet for alvor kom på international tjeneste ved indsættelse i kamphandlingerne i Kosovo.

Ebbe Rosgaard sluttede karrieren som Generalløjtnant og Forsvarschefens repræsentant i Militærkomiteen i Bruxelles, hvor han samtidig fungerede som militærrådgiver for den danske NATO-ambassadør. Han har prøvet næsten det hele, og selv efter sin pensioneringsdato er han blevet anmodet om at tage et par år mere som Forsvarschefens Særlige Repræsentant med hovedvægt på internationale anliggender. Ebbe Rosgaard er en strålende repræsentant for dansk militær flyvning samt samarbejdet mellem den militære og civile luftfart. Hans gode humør, lune smil og glimt i øjet passer nøjagtigt til profilen, som dækkes af vedtægternes paragraf om hædersmedlemmer. Bestyrelsen finder, at Ebbe Rosgaard vil være en markant gevinst for Foreningen.