HÆDERSMEDLEM

BENT AALBÆK-NIELSEN

2003

 

 

FØDT
1934

 

 

 

 

DANSKE FLYVERE
2003-

MOTIVATION

Redaktør Bent Aalbæk-Nielsen, Hædersmedlem af Danske Flyvere.

 

Til Foreningen DANSKE FLYVEREs generalforsamling 2003 indstiller en enstemmig bestyrelse, at Redaktør Bent Aalbæk-Nielsen udnævnes til Hædersmedlem af DANSKE FLYVERE med følgende motivation.

Bent Aalbæk-Nielsens berøring med flyvning startede for alvor i 1955, da han efter endt uddannelse til skolelærer blev indkaldt som værnepligtig til Flyvevåbnet. Her gjorde han blandt andet tjeneste i Sector Operations Center. Et par måneder efter sin hjemsendelse meldte han sig i april 1957 ind i den genstiftede Fyns afdeling af Flyvevåbnets soldaterforening. Allerede efter 3 år blev Bent Aalbæk-Nielsen valgt som landsformand for soldaterforeningen, en stilling han bestred helt frem til 1986. Udover posten som landsformand har han siden oktober 1971 varetaget hvervet som ansvarshavende redaktør for soldaterforeningens for-nemme medlemsblad PROPEL. Ved siden af sit arbejde som skolelærer har Bent Aalbæk-Nielsen siden 1962 endvidere fundet tid til at virke i Luftmeldekorpset. Tjenesten her har blandt andet omfattet instruktørvirksomhed, funktion som postleder og i perioden 1978 – 1990 chef for eskadrille Svendborg. Han er fortsat medlem af hjemmeværnet, nu som menig observatør og web-master for enhedens hjemmeside.

Som den hidtil eneste civile indstillet af Flyvevåbnet, modtog Bent Aalbæk-Nielsen i 1985 Ridderkorset for 25 års uafbrudt virke som landsformand for Flyvevåbnets Soldaterforening. Overrækkelsen blev foretaget af Inspektøren for Flyvevåbnet, vores tidligere formand GM B.V. Larsen (BAV), på værnets fødselsdag den 1. oktober. Flyveinteresserede her i landet har Aalbæk-Nielsen at takke for adskillige interessante artikler i før omtalte PROPEL samt siden 1982 Luft- og Rumfartsårbogen udgivet på eget forlag. I 1983 besluttede han at opsige sit job som skolelærer for på heltid at kunne hellige sig arbejdet med Soldaterforeningens blad samt Luft- og Rumfartsforlaget. Et stort og betydeligt arbejde for flyvningens sag blev afsluttet med udgivelsen af årbogen for 2000. Det var den 18. i serien. Som det vil være medlemmerne af denne forening bekendt, har også Danske Flyvere meget at takke Aalbæk-Nielsen for, idet han med meget kort varsel accepterede at overtage formandsposten for den arbejdsgruppe, der var nedsat for at udgive jubilæumsbogen i anledning af foreningens 75 års dag i 1992. Det er således hoved-sageligt hans fortjeneste, at vi fik udgivet vores smukke jubilæumsbog MED DANSKE FLYVERE PÅ VINGERNE.

Med sin aldrig svigtende interesse for flyvningen og sin hæderkronede indsats med formidling af nyheder og fakta omkring flyvning og rumfart samt sin enestående hjælpsomhed opfylder Bent Aalbæk-Nielsen til fulde kriterierne som Hædersmedlem af Danske Flyvere.