HÆDERSMEDLEM

HENNING OLSEN

1994

 

 

FØDT
1928

 

DØD
2017

 

DANSKE FLYVERE
1994-2017

MOTIVATION

Statsautoriseret Revisor Henning Olsen, Hædersmedlem af Danske Flyvere.

 

Som det formentlig er de fleste af DANSKE FLYVERE bekendt, er det ikke alene et gode men også en absolut nødvendighed for en forenings hele trivsel og virke, at vi fortsat er benådet med den effekt og ”good Will”, som REVISIONSFIRMAET IVER H. IVERSEN APS yder vor forening.

Dette gode har Foreningen nydt godt af i mange år, og det er fortsat i samme spor også i de sidste 5 år under statsautoriseret revisor Henning Olsens kyndige ledelse.

Foreningen er således Henning Olsen megen tak skyldig for det engagement og den store viden inden for skatte‐, gave_ og arveafgiftsområderne, som han frit yder foreningen‐ og herudover ikke at forglemme de menneskelige kvaliteter, som vi ligeledes nyder godt af.

På dette grundlag skal bestyrelsen, jf. Foreningens love para. 20., indstille, at statsautoriseret revisor Henning Olsen tildeles Foreningens Hædersplakette med tilhørende rettigheder og således optages som hædersmedlem af vores Forening.

Februar 1994