HÆDERSMEDLEM

KNUD JESSEN

1991

 

 

FØDT
1938

 

DØD
2014

 

DANSKE FLYVERE
1991-2014

MOTIVATION

Generallæge Knud Jessen, Hædersmedlem af Danske Flyvere.

 

En enstemmig bestyrelse foreslår, at foreningens hædersplakette ved generalforsamlingen i 1991 tildeles Generallæge Knud Jessen, der er generallæge i forsvaret og chef for Forsvarets Sundhedstjeneste.

Bestyrelsen har tre vægtige begrundelser for sin indstilling:

For det første har Knud Jessen gennem sit virke som stabslæge i FLV i årene 1977‐88 i høj grad sat sin personlige signatur ‐ sit fingeraftryk for at bruge en politisk frase ‐ på den militære flyvemedicin i dagens Danmark. Knud Jessen var således meget engageret i de nødvendige forsøg, der blev foretaget vedrørende G‐påvirkninger i forbindelse med introduktionen af F‐16 i Danmark. Resultaterne blev til et nært samarbejde med bl. a. Hollandske og Amerikanske specialister inden for flyvemedicin.

For det andet har Knud Jessen siden 1980 været tilknyttet SAS som flyvemedicinsk konsulent. Der er ingen tvivl om, at selskabet har nydt godt af dette, men i denne forbindelse er mere vigtigt er, at Knud Jessen gennem sit personlige engagement i den enkelte pilots akutte problem dels har reddet mange fra en ”loss of license”, dels har fået mange ”airborne” hurtigere end tilfældet ellers ville have været.

For det tredje finder bestyrelsen, at alle piloter i Danmark skylder Knud Jessen en tak fordi han gennem sit utrættelige virke for at ”keep them flying” har påvirket alle instanser indenfor det flyvemedicinske område i retning af mere moderne, mere nuancerede syn på kravene til piloters helbred. Dette skyldes i høj grad hans kendskab til de nyeste resultater i andre lande, først og fremmest USA. Det skal i denne forbindelse anføres, at Knud Jessen er FAA‐godkendt flyvemediciner.

Fuldstændig er denne gennemgang af Knud Jessen’s fortjenester ikke, men vi vil til slut nævne, at han også har været stærkt engageret i og optaget af lufthavnens katastrofeberedskab. Derfor har også flyvepassagererne grund til at takke ham.