HÆDERSMEDLEM

KAI FREDERIKSEN

1989

 

 

FØDT
1935

 

DØD
2015

 

DANSKE FLYVERE
1989-2015

MOTIVATION

Direktør Kai Frederiksen, Hædersmedlem af Danske Flyvere.

 

Som det formentlig er de fleste DANSKE FLYVERE bekendt, er det ikke alene et gode, men også en absolut nødvendighed for foreningens hele trivsel og virke, at fortsat er benådet med den effekt og ”good will” som DANSK FLYVEFORSIKRINGS‐POOL dagligt yder vor forening.

Et gode foreningen har nydt godt af i mange år og som fortsætter i samme spor – i de sidste 5 år under Direktør Kai Frederiksens kyndige ledelse.

Foreningen er således Kai Frederiksen megen tak skyldig for det engagement og den store viden, han dagligt yder foreningen – for ikke at glemme de menneskelige kvaliteter, som vi ligeledes nyder godt af.
På dette grundlag skal bestyrelsen jfr. Foreningens §20, indstille at Direktør Kai Frederiksen tildeles foreningens Hædersplaquette med tilhørende rettigheder.

Februar 1989