HÆDERSMEDLEM

LARS SØE-JENSEN

2012

 

 

FØDT
1958

 

 

 

DANSKE FLYVERE
2012-

MOTIVATION

Seniorsergent Lars Søe-Jensen, Hædersmedlem af Danske Flyvere.

 

Seniorsergent Lars Søe-Jensen overtog i 2002 stillingen, som leder af Flyvevåbnets Historiske Samling (FHS). Han satte sig som mål at reorganisere samlingen, og har på nuværende tidspunkt formået at skabe en samling, der står respekt om blandt faghistorikere og museer samt andre brugere af FHS.

Lars Søe-Jensen har som leder vist usædvanlige evner til at lede og koordinere den flyvehistoriske indsats i Flyvevåben-regi. Ved sit personlige engagement og ildhu har han ligeledes motiveret og stimuleret de mange frivillige arbejdsgrupper til at virke målrettet og effektiv for sagen.

De seneste års omfattende nedlæggelser af enheder indenfor Flyvevåbnet har betydet en meget stor tilgang af materiel og dokumentation til samlingen. Hjemtagning og opmagasinering af de enorme mængder materiel har Lars Søe-Jensen løst på en særdeles effektiv og yderst tilfredsstillende måde, således at Samlingen i dag fremstår både overskulelig og musealt set velorganiseret. Han har dermed efterlevet Flyvevåbnets ønske om at indsamle genstande, beretninger og billedmateriale som skal opbevares for eftertiden, med henblik på at gøre det muligt for kommende generationer at forstå og følge den udvikling, der har præget det danske Flyvevåben og dets indsats i nationale og internationale opgaver.

Lars Søe-Jensen har en dybtfølt interesse for dansk militærflyvning, men har tillige deltaget aktivt i arbejdet ved ”Dansk Veteranfly Samling i Stauning, hvor han gennem en årrække har beklædt en bestyrelsespost. Lars Søe-Jensen behold dette engagement i Stauning indtil han blev ansat som leder af FHS. Senere har han været frontfigur i tilvejebringelsen af en samarbejdsaftale mellem Flyvevåbnet, Dansk Veteranfly Samling og Tøjhusmuseer om oprettelse af ”Flyvevåbnets Museum” i tilknytning til samlingen i Stauning. Det er således et bredt spektrum af dansk flyvnings historie Lars Søe-Jensen har haft indflydelse på.

Det kan på ovennævnte grundlag fastslås, at han på forbilledlig vis har sikret en betydelig del af vor flyvehistoriske og kulturhistoriske arv for eftertiden. Men ikke nok hermed, seniorsergenten har formået at udbrede kendskabet til flyvningens historie og udvikling ved aktivt at markedsføre FHS i form af en omfattende udstillings-virksomhed såvel her i landet som adskillige andre steder i Europa.

På bestyrelsens vegne

Franz Vinther
Formand