HÆDERSMEDLEM

BENGT HELLDÉN

2002

 

 

FØDT
1926

 

DØD
2008

 

DANSKE FLYVERE
2002-2008

MOTIVATION

Major Bengt Helldén, Hædersmedlem af Danske Flyvere.

 

Til Foreningen DANSKE FLYVERE’s generalforsamling 2002 indstiller en enstemmig besty­relse, at Major Bengt Helldén udnævnes til Hædersmedlem af DANSKE FLYVERE med følgende motivation.

l november 1946 blev Bengt Helldén indkaldt til Hærens Flyvertropper’s 1.ESK i Værløse. Året efter kom han på Kornetskole med påfølgende udnævnelse til Sekondløjtnant. De følgende udnævnelser kom i takt med en stribe kurser i flyvekontrol og navigation, l 1966 følger et presse-officerskursus, som medfører, at Helldén ved siden af sit job som sek­tionschef for planlægningssektionen også fungerer som Presseofficer ved FTK indtil pensionering i 1986. Tidligt havde Helldén vist interesse for Flyvevåbnets historie og allerede i 1985 udgivet bogen “Flyvertaktisk Kommando 1955-1980”. Umiddelbart efter pensionering var Bengt Helldén i nogle år engageret i det civile forretningsliv, men vendte i 1990 tilbage til Flyvevåbnet som leder af Flyvevåbnets Historiske Samling. Et job han beholdt til 1996. I løbet af disse seks år forestod han flytningen af Flyvevåbnets Historiske Samling fra Værløse til Karup, fik intensiveret indsamlingen og registre­ringen af effekter, men fik også tid til at udgive bogen “Fra taktisk til ope­rativ kommando.” l 1995 var han også medredaktør på bogen “Fra Luftwaffe til Aerotech” og medvirkede ved udgivelsen af bogen “Kvindeligt Flyverkorps.” Endelig har han efter sin anden pensionering i 2000 udgivet bogen “Fra Hede til Flyvestation.”

Bengt Helldéns dybfølte interesse for dansk militærflyvning afspejles umiddelbart i hans bogudgivelser. Dette samt hans enestående initiativer og meget store arbejdsindsats for Flyvevåbnets Historiske Samling giver bestyrelsen anledning til at indstille til generalforsamlingen, at Bengt Helldén tildeles DANSKE FLYVERE’s Hædersplaquette.