ERA – Anders Rex

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelse:

2018-

Medlem:

2009

Certifikat:

1998

Født:

1970

Karriere:

Generalmajor, Chef for Flyverkommandoen.

Tidligere chef for Fighter Wing Skrydstrup, chef for Flyvevåbnets Taktiske Stab, chef for anskaffelses af Luftmilitære Kapaciteter i Forsvarets Materieltjeneste og chef for Operations Group, FIghter Wing Skrydstrup.

Baggrund som F-16 pilot og Næstkommanderende i Eskadrille 730.