DANISH AIR SHOW 2022

DANSKE FLYVERE INDBYDER HERMED TIL DEN ÅRLIGE ”SKOVTUR” – DENNE GANG AIR SHOW PÅ EKKA.

DANISH AIR SHOW byder igen på DANMARKS STØRSTE FLYVEOPVISNING, hvor du sammen med flyverkammerater har mulighed for, at opleve en sand perlerække af nye og gamle, spændene luftfartøjer.

DANSKE FLYVERE har eget telt placeret i VIP-området, direkte til bane i brug. Der er kun adgang til området og teltet for tilmeldte medlemmer af DANSKE FLYVERE og specielt indbudte gæster.

Opvisningen starter kl. 10:00 – 16:00. Klokken 09:45 byder formanden velkommen i teltet.

Adgang til Flyvestation Karup kan findes sted fra kl. 07:00 via hovedvagten, Herningvej 30, 7440 Karup.Det anbefales at komme i god tid, da der er tæt trafik i forbindelse med arrangementet. 

Transport: Der er principielt egen transport, men Vi har mulighed for at få tildelt et antal pladser på C-130 Hercules fra EKRK, og retur. Dette afklares senere, og fordeles efter ” først til mølle”.Der skal ved tilmeldingen gives besked om evt. ønske om transport med C-130. Vi giver direkte besked når endelig afklaring foreligger, forventeligt ca. den 10. juni.

Tilmelding senest 07.05.2018. Flyvestationen stiller krav om denne tidlige tilmelding!

Tilmelding skal ske ved betaling, som anført herunder, samt ved oplysning af fulde navn til mail generalsekretaer@danskeflyvere.dk

Tilmeldte vil forud for arrangementet modtage adgangsbillet, som ska vises i hovedvagten ved ankomst til Flyvestation Karup, og for adgang til VIP-området.

Prisen for at deltage er kr. 345,- ​som dækker morgenbuffet, frokost m øl/vand og eftermiddagskaffe med kage.

Betaling (er bindende) kan ske på én af følgende 3 måder:

  1. indbetalingskode:  +71<010530850003140+85718428<
  2. Danske Flyveres konto i Sydbank:  6845 1430786 – HUSK: skriv dit fulde navn
  3. MobilePay nr. 21704 – HUSK: skriv dit fulde navn

VEL MØDT – til en hyggelig skovtur på EKKA.

Med stor flyverhilsen

BESTYRELSEN

Kommende arrangementer: FLY IN Samsø fredag den 19. august 2022

Sekretariat: Hangar 2, Flyvestation Værløse – tlf. 29 91 80 89 – generalsekretaer@danskeflyvere.dk

Tilmelding via detaljer i officielt indbydelse, der sendes via mail.